Přihlášení

MOA NTC ZCU

Mezioborové aktivity (MOA) jsou jedním z odborů Výzkumného centra Nové technologie (NTC) Západočeské univerzity v Plzni. Primárně se MOA zabývá mezioborovým výzkumem vztahu mezi novými technologiemi a člověkem, přenosem znalostí mezi technickými, přírodními a humanitními vědami a metodologií mezioborového výzkumu.

Novinky