Přihlášení

Výzkum

Experimentálně se věnujeme konkrétním studiím dopadu technologií na schopnosti člověka, v současné době se zaměřujeme především na nositelnou elektroniku. Analyzujeme zařízení dostupná na trhu, pro něž také vyvíjíme softwarová řešení, ale zároveň vyvíjíme i vlastní nositelnou elektroniku pro měření biosignálů. Ve spolupráci s komerční sférou či klinickou praxí vyvíjíme virtuální škálovatelné modely lidského těla. S jejich pomocí navrhujeme prvky pasivní bezpečnosti v automobilovém průmyslu, pomáháme optimalizovat lékařskou péči či predikovat poranění v oblasti ortopedie a urogynekologie. Pro modelování lidského těla a materiálů se složitou strukturou vyvíjíme vlastní software (SfePy). V neposlední řadě se věnujeme výzkumu kvality života právě se zaměřením na roli nových technologií.

Experimentální výzkum v oblasti inteligentních rozhraní člověk-stroj a technology assessment

  • nositelná elektronika (zejména smart glasses, augmented reality, virtual reality apod.) 
  • Quality of Experience (QoE) v systémech interakce člověk-stroj 

Modelování a monitorování lidského těla

  • model lidského těla na bázi multi-body systému (MBS), např. pro vývoj systému aktivních kapot automobilů 
  • model pánevního dna na bázi metody konečných prvků (MKP) za účelem prevence porodních poranění 
  • svalově-kosterní model člověka pro optimalizaci rehabilitace a zlepšení lékařské péče 
  • vývoj nositelné elektroniky (měření biosignálů, např. vývoj bezdrátového snímání tělesné teploty)

Softwarový vývoj v oblastech

  • modelování a simulace (SfePy) 
  • nositelné elektroniky (mobilní platformy) 

Teoretický výzkum v oblastech

  • technologické vylepšování kognitivních schopností člověka (Human Cognitive Enhancement, HCE) 
  • identita člověka ve světě nových technologií 
  • výzkum alternativních formálních systémů (Vopěnkova Alternativní teorie množin) pro popis přirozeného a umělého myšlení
  • metodologie mezioborového bádání